Posao i karijera

Prijava za zaposlenje

Ljudski resursi predstavljalju oko jedan su od najvažnijih čimbenika o kojem ovisi razvoj i uspjeh poduzeća. Cij nam je pronaći kvalitetne ljudske potencijale, koji će svojom motiviranošću i  predanošću dati znatan doprinos ostvarenju naših organizacijskih ciljeva.

Od naših sadašnjih i budućih zaposlenika, očekujemo:

  • Urednost
  • Upornost u radu
  • Sklonost timskom radu
  • Točnost u radu
  • Inicijativnost i samostalnost
  • Pouzdanost

 

Širenjem mreže prodajnih objekata, povećanjem obujma poslovanja i unapređenjem poslovanja, kontinuirano tražimo motivirane i sposobne ljudske resurse.

Nudimo Vam rad u dinamičnom okruženju, punom izazova. Želite li postati dio našeg tima, svoj životopis i molbu, s obaveznom naznakom za koji grad, te za koje radno mjesto se prijavljujete,  pošaljite na e-mail adresu prijavazaposao@lonia.hr ili poštom na adresu:

 

Lonia d.d.
Kolodvorska 19
44320 Kutina

 

NAPOMENA: 

Uz Vaš pristanak da se Vaši podatci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i davanja odgovora ispitaniku, a isti nam možete dati kontaktirajući mail: kadrovska@lonia.hr, sve Vaše zamolbe i životopisi biti će pohranjeni u bazu podataka za eventualne buduće potrebe te vam jamčimo potpunu sigurnost i privatnost vaših podataka.

Vaši podaci bit će prikupljeni, obrađeni i korišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.