PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

Na temelju članka 67.Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara ( Narodne novine 83/02) Lonia d.d. iz Kutine, Kolodvorska 19, OIB: 22001400633, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"U Loniji kupnja za čas i Citroen C4 Cactus je Vaš!"

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom "U Loniji kupnja za čas i Citroen C4 Cactus je Vaš!"

je Lonia dioničko društvo iz Kutine, Kolodvorska 19, OIB 22001400633.

Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima društva Lonia d.d. u razdoblju od 15.07. do 31.08.2019. godine i ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre odobrilo je Ministarstvo financija izdavanjem Rješenja KLASA: UP/I-460-02/19-01/414, URBROJ: 513-07-21-01-19-2  od 02.srpnja 2019.godine.

Članak 4.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne u bilo kojem maloprodajnom objektu Lonie d.d. naprave kupnju u vrijednosti od minimalno  50,00 kn uz uvjet da jedan od kupljenih artikala mora biti artikl partnera u nagradnoj igri. Artikli partnera će biti posebno označeni na polici, a popis artikala s kojima je moguće ostvariti sudjelovanje u nagradnoj igri, bit će objavljen na internet stranici www.lonia.hr.

Kupac koji želi sudjelovati u nagradnoj igri, na kopiji računa (koji uz original dobije na blagajni), treba kemijskom olovkom zaokružiti navedeni akcijski artikl i na poleđini računa napisati svoje ime, prezime, adresu i broj telefona/mobitela.

Račun iz st.2. ovog Članka treba ubaciti u za to posebno označenu kutiju koja će biti postavljena unutar svake prodavaonice na vidljivom mjestu.

Za sudjelovanje u izvlačenju za tjedne nagrade potrebno je ispuniti obrazac na internet stranici www.lonia.hr (upisati broj računa, ime i prezime, adresu, kontakt broj mobitela ili telefona i e-mail adresu). Jedan broj računa dozvoljeno je upisati samo jedanput.

 Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Članak 5.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta, ali na završnom izvlačenju može osvojiti samo jednu nagradu.

 

 

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i drugih tvrtki koje su izravno uključene u provedbu nagradne igre, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

 • AUTOMOBIL CITROEN C4 CACTUS LIVE PURETECH 110 BVM6 - u vrijednosti 106.958,60 kn
 • GODIŠNJA KUPOVINA U LONIA PRODAVAONICAMA (12 mj. X 1.000,00 kn) - u vrijednosti 12.000,00 kn
 • MOBITEL APPLE iPHONE XS, 64 GB-  u vrijednosti 8.454,05 kn
 • POKLON BON ZA PUTOVANJE-  u vrijednosti  5.000,00 kn
 • LD TV  VIVAX 65UHD121T2S2SM ULTRA HD - u vrijednosti 3.873,75 kn
 • NOTEBOOK HP 15-da0012NM, 4PP73EA - u vrijednosti 3.500,00 kn
 • GAM SONY PS4 500GB - u vrijednosti 2.250,00 kn
 • USISAVAČ ROBOT ELECTROLUX ERV5210TG  - u vrijednosti 2.623,75 kn
 • APARAT ZA KAVU DOLCE GUSTO OBLO - u vrijednosti 683,10 kn
 • INA POKLON KARTICA - u vrijednosti 500,00 kn
 • 7 TJEDNIH NAGRADA - 3 poklon bona za putovanje u vrijednosti 4.000 kn (ukupno 12.000 kn) i 4 led tv prijemnika u vrijednosti 3.062,50 kn (ukupno 12.250,00 kn)
 • LONIA POKLON BON - 244 kom x 300,00 kn, ukupno vrijednosti 73.200,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 243.293,25 kn.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Javno izvlačenje nagrada održat će se u Robnoj kući u Kutini, na adresi Kolodvorska 19, dana ­13.09.2019. godine s početkom u 12 h. Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih računa. Svaka kutija je nagradna, što znači da će se najprije izvlačiti po jedan dobitnik nagradnog poklon bona za svaku prodavaonicu, a potom će se izvlačiti dobitnici glavne i sporednih nagrada iz kutije u koju će biti ubačeni svi kuponi iz svih prodajnih mjesta.

Ispravnost izvlačenja nadgledati će javni bilježnik i komisija u tročlanom sastavu koju imenuje izvršni direktor društva. U toku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 24.07.2019. - za prijave od 15.07.2019. do 21.07.2019.
 • 31.07.2019. - za prijave od 22.07.2019. do 28.07.2019.
 • 07.08.2019. - za prijave od 29.07.2019. do 04.08.2019.
 • 14.08.2019. - za prijave od 05.08.2019. do 11.08.2019.
 • 21.08.2019. - za prijave od 12.08.2019. do 18.08.2019.
 • 28.08.2019. - za prijave od 19.08.2019. do 25.08.2019.
 • 04.09.2019. - za prijave od 26.08.2019. do 31.08.2019.

Na svakom izvlačenju će biti izvučen po jedan dobitnik. Izvlačenje će biti provedeno računalnim putem, metodom slučajnog odabira.

Članak 9.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od svakog izvlačenja na internet stranici www.lonia.hr. Dobitnici nagrada biti će kontaktirani telefonom, te  pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 10.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u sjedištu priređivača Lonia d.d. u Kutini, Kolodvorska 19 u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata u dnevnom tisku, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o vrsti nagrade i geografskoj udaljenosti dobivatelja iste, priređivač može dogovorit telefonskim putem ili e-mailom s dobitnicima iste.

 

Trošak osiguranja i registracije automobila snosi dobitnik.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko bude u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade priređivač će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 13.

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može biti prekinuta samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku.

Članak 15.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionik daje suglasnost za korištenje dostavljenih osobnih podataka. Priređivač će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo u svrhu provedbe nagradne igre te će se po isteku roka za preuzimanje nagrada fizički i elektronski uništiti. Info: gdpr@lonia.hr.

 Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača ili na gore navedenu e-mail adresu. Osobni podatci dobitnika bit će upisani Zapisnik o izvlačenju dobitnika i javno objavljeni (ime i prezime, grad/mjesto). Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 16.

Priređivač se obvezuje 5% od utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 17.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Kutini.

 

Za Lonia d.d.

Dragan Munjiza

Izvršni direktor

 

 

U Kutini, 24.06.2019.