Pravila o korištenju

PRAVILA O KORIŠTENJU Lo-Lo KARTICE VJERNOSTI

Zašto se prikupljaju Vaši osobni podaci?
Vaši osobni podaci potrebni su nam zbog identifikacije kupnje na prodajnim mjestima, ostvarivanja prava na popust te izravne komunikacije putem objava i marketinških kampanja.
Pružanje osobnih podataka nije Vaša obveza pa ukoliko u bilo kojem trenutku želite da Vaši osobni podaci budu izbrisani iz sustava Lo-Lo programa vjernosti ili drugih evidencija, obavijestite nas putem niže navedenih kontakt podataka.
Međutim, bez pristupa Vašim osobnim podacima, korištenje pogodnosti putem Lo-Lo kartice vjernosti neće biti moguće.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako?

Osobni podaci koje prikupljamo u svrhu identifikacije i ostvarivanja prava na popust su sljedeći: ime, prezime, datum i godina rođenja, spol, adresa (ulica i kućni broj, grad), broj telefona i e-mail adresa kao i podatak o tome jesi li umirovljenik.
Prilikom prijave za pristupanje Lo-Lo programu vjernosti, navedene podatke ispunjavate na pristupnici, gdje ujedno potvrđujete da ste suglasni s obradom Vaših osobnih podataka. Vaše podatke u sustav Lo-Lo programa vjernosti unosi odgovorna osoba i isti neće biti dostupni drugim osobama.
Na temelju Vašeg korištenja Lo-Lo kartice vjernosti, pratimo kupnju čime stječemo određena saznanja o Vašim potrošačkim navikama (učestalost, iznose, lokacije i vrijeme kupnji, životni stil i preferencije), uzimajući u obzir demografske atribute kao što su dob, spol i mjesto prebivališta. Prikupljeni podaci omogućuju izradu Vašeg profila kako bismo razne pogodnosti prilagodili upravo Vašim potrebama.

Kako se obrađuju Vaši osobni podaci?

Obrada Vaših osobnih podataka ovisna je o korištenim uslugama Lo-Lo programa vjernosti i načinu na koji koristite usluge.
Vaši osobni podaci koriste se prilikom kupnji obavljenih na našim prodajnim mjestima na kojima skupljate nagradne bodove, odnosno ostvarujete pravo na popuste ili druge nagrade prilikom kupnji korištenjem prethodno sakupljenih nagradnih bodova.

Marketinške kampanje i objave

Marketinške kampanje i objave koristimo za informiranje o novostima i pogodnostima u ponudi, pravima na popuste ili slanje kupona za sudjelovanje u marketinškim kampanjama prilagođenima Vašim potrebama. Rezultate pokrenutih marketinških kampanja obrađujemo i analiziramo, kako bismo osigurali mjerljivi učinak marketinga.
U okviru marketinških kampanja pratimo podatke o nedavnim kupnjama, njihovoj učestalosti i iznosu, lokacijama i vremenu kupnji te demografskim atributima kao što su dob, spol i mjesto prebivališta koje koristimo za bolje razumijevanje Vašeg životnog stila, preferencija te ciljanu komunikaciju prilagođenu Vašim potrebama. U tim postupcima koristimo automatiziranu obradu podataka za segmentaciju, izradu profila i davanje preporuka, ukoliko ste dali privolu kako bi usluge Lo-Lo programa vjernosti bile bolje prilagođene Vašim potrebama.

Komunikacija

Kontaktirat ćemo Vas putem elektroničke pošte, mobilnog telefona, obavijesti na web stranicama te na druge načine o uslugama dostupnim u Lo-Lo programu vjernosti, o uputama o načinu korištenja programa vjernosti, njegovoj nadogradnji, podsjetnicima, promotivnim porukama, te objavama i marketinškim kampanjama ukoliko ste nam za to dali svoju privolu. Napominjemo da nije moguće isključiti primanje poruka nužnih za korištenje Lo-Lo programa vjernosti, uključujući i razne sigurnosne i pravne obavijesti.

Marketing

Vaši se podaci koriste za pozive i komunikaciju koja promiče članstvo, rast i angažman Lo-Lo programa vjernosti.

Istraživanje i razvoj usluga

Prikupljene podatke o članovima Lo-Lo programa vjernosti koristimo za daljnji razvoj i poboljšanje usluga programa vjernosti, kako bismo Vam omogućili intuitivno iskustvo prilagođeno pojedinačnim potrebama.
Provodimo ankete i ispitivanja mišljenja o korištenju usluga Lo-Lo programa vjernosti, no istima se niste obavezni odazvati te uvijek možete odabrati isključenje daljnjih poziva za sudjelovanjem u anketama ili ispitivanju mišljenja.

Korisnička podrška

Koristimo podatke koji s Vama mogu uključivati korespondenciju za istraživanje, odgovaranje ili rješavanje pritužbi, ili pak ispravak problema u korištenju usluga Lo-Lo programa vjernosti.

Uvid u agregirane podatke

Koristimo Vaše podatke kako bismo generirali i prema potrebi podijelili s drugima uvid u agregirane podatke. Takvi podaci Vas ne mogu identificirati, budući da su potpuno anonimizirani. Na primjer, možemo koristiti Vaše podatke kako bi generirali statističke podatke o posjetima i korištenju usluga Lo-Lo programa vjernosti, demografskim podacima naših članova ili statističku analizu njihovih navika kupnje.

Sigurnost i istraživanje incidenata

Koristimo Vaše podatke, uključujući i korespondenciju s Vama, ukoliko to smatramo potrebnim iz sigurnosnih razloga ili kako bismo istražili moguće zlouporabe ili druge povrede Općih uvjeta korištenja Lo-Lo programa vjernosti.
Obrada osobnih podataka od strane izvršitelja obrade podataka
Obradu Vaših osobnih podataka povjerili smo izvršitelju obrade – tvrtki M.A.I Solutions d.o.o. iz Rijeke, Petra Kobeka 15 ¼, OIB: 23142525757, koji nam pruža podršku u provedbi Lo-Lo programa vjernosti (npr. u svrhu pohrane podataka o članstvu i kupnji, ostvarenim popustima i prikupljenim bodovima). Vaše podatke možemo povjeriti i nekom drugom pružatelju usluga radi poboljšavanja naših usluga i ostvarivanja novih pogodnosti u sklopu Lo-Lo programa vjernosti, a što podrazumijeva uređene ugovorne odnose u kojima se posebna pažnja posvećuje zaštiti osobnih podataka Članova Lo-Lo programa vjernosti.

Koliko dugo se čuvaju Vaši osobni podaci?

Vaše osobne podatke čuvamo tijekom čitavog vremena trajanja Vašeg članstva u Lo-Lo programu vjernosti. Nakon prestanka članstva, Vaši osobni podatci se brišu, osim ukoliko ih trebamo pohraniti na određeno razdoblje sukladno posebnim propisima, no u tom se slučaju oni više neće obrađivati u druge svrhe.

Koja prava imate u vezi s obradom osobnih podataka?

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, pripadaju Vam različita prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka. Konkretno, u bilo kojem trenutku možete:
- Samostalno povući svoju privolu na način da nam izjavu o povlačenju privole dostavite putem obrasca koji možete preuzeti u bilo kojoj Lonia prodavaonici ili na www.lonia.hr;
- Zatražiti ispravak osobnih podataka odnosno postaviti upit za ispravkom ili ažuriranjem svojih podataka, naročito u slučaju kada su podaci netočni;
- Zatražiti brisanje podataka na način da nam dostavite zahtjev za brisanjem Vaših osobnih podataka (npr. ukoliko nisu više potrebni za pružanje usluga programa);
- Zatražiti pristup i/ili preuzeti svoje osobne podatke na način da nam pošaljete upit za preuzimanjem kopije Vaših osobnih koje ste nam dostavili;
- Iskoristiti pravo na prigovor na obradu ili ograničenje obrade, odnosno zatražiti da prestanemo koristiti sve ili dio Vaših osobnih podataka.
Napominjemo , ukoliko smatrate da su na bilo koji način povrijeđena Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Zatvaranje računa

Ukoliko odlučite povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, više nećete moći koristiti usluge Lo-Lo programa vjernosti. Djelomičan opoziv nije moguć pa s opozivom privole prestaje i Vaše članstvo u programu i Vaš korisnički račun će biti zatvoren uz gubitak svih pogodnosti iz programa.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Kome se možete obratiti radi ostvarivanja svojih prava?

Voditelj obrade podataka je Lonia trgovina d.o.o. kojoj ste dali privolu za obradu osobnih podataka radi sudjelovanja u Lo-Lo programu vjernosti. U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti izravno voditelju obrade za zaštitu podataka putem sljedećih kontakata: Lonia trgovina d.o.o., Kolodvorska 19, Kutina; broj telefona: 044/669-200; broj faksa: 044/669-240; e-mail: lonia@lonia.hr

Pravila Lo-Lo programa vjernosti

1. Opće odredbe

1.1. Ovim odredbama utvrđuju se pravila Lo-Lo programa vjernosti, prava i obveze Članova te prava i obveze Lonia trgovina d.o.o.

2. Značenje pojedinih pojmova

2.1. „Lo-Lo program vjernosti“ je program vjernosti koji svojim članovima omogućuje da kupnjom proizvoda u bilo kojoj prodavaonici Lonia trgovine d.o.o. ostvaruju određene pogodnosti (popis prodavaonica dostupan na www.lonia.hr).
2.2. „Član“ je fizička osoba starija od 18 godina koja je dala izričitu privolu i suglasnost za učlanjenje u Lo-Lo program vjernosti.
2.3. „Bod“ je bod Lo-Lo programa vjernosti koji se može iskoristiti kao popust pri budućoj kupnji.
2.4. „Lo-Lo kartica vjernosti“ je plastična kartica čija je svrha skupljanje bodova za Lo-Lo program vjernosti skeniranjem koda na blagajni prilikom kupnje.

3. Članstvo u Lo-Lo programu vjernosti

3.1. Članom Lo-Lo programa vjernosti može postati svaka fizička osoba starija od 18 godina koja je dala izričitu privolu i suglasnost za učlanjenje u Lo-Lo program vjernosti.
3.2. Članstvo u Lo-Lo programu vjernosti stječe se prihvaćanjem uvjeta iz ovih Pravila. Bodovi se mogu početi prikupljati nakon primitka zatražene Lo-Lo kartice vjernosti.

4. Način prikupljanja i trošenja bodova

4.1. Bodovi se prikupljaju prilikom kupnje u bilo kojem prodajnom mjestu Lonia trgovine d.o.o. na način da se skenira QR kod prodajnog mjesta mobilnim uređajem, ručnim unosom identifikacijskog broja člana ili skeniranjem koda na Lo-Lo kartici vjernosti uvedenoj u sustav programa vjernosti.
4.2. Minimalni iznos kupnje za stjecanje 1 (jednog) boda je 50,00 kn, a vrijednost 1 (jednog) boda je 0,50 kn. Prikupljeni bodovi mogu se koristiti za ostvarivanje popusta već pri idućoj kupnji pa sve do opoziva važenja kartice.
4.3. Prikupljeni bodovi se zbrajaju odmah pri kupnji. U trenutku kupnje za svakog se Člana provjerava iznos prikupljenih, a neiskorištenih bodova radi utvrđivanja popusta na kupnju.
4.4. Pravo na popust na temelju prikupljenih bodova ostvaruje se direktno na blagajni u bilo kojem prodajnom mjestu Lonia trgovine d.o.o. s tim da vrijednost kupnje ne može biti manja od iznosa ostvarenog popusta. Prikupljeni bodovi ne mogu se zamijeniti za gotovinu.
4.5. Prikupljeni bodovi mogu se koristiti isključivo u prodajnim mjestima Lonia trgovine d.o.o., a radi ostvarivanja prava na popust. Neiskorišteni bodovi ne propadaju, već se mogu iskoristiti pri budućim kupnjama.
4.6. Uvid u prikupljene bodove moguće je izvršiti na blagajni prilikom skeniranja koda na Lo-Lo kartici vjernosti.

5. Dodatne pogodnosti

5.1. Članstvom u Lo-Lo programu vjernosti stječe se pravo na ostvarivanje dodatnih popusta, pogodnosti u vidu kupona te sudjelovanja u marketinškim kampanjama.

6. Prava i obveze Članova i Lonia trgovine d.o.o.

6.1. Gubitak ili krađu Lo-Lo kartice vjernosti, Član je dužan prijaviti Lonia trgovini d.o.o., nakon čega će se kartica poništiti i izdati potpuno nova karticu na koju će biti prenijeti bodovi i kuponi koje je član prethodno sakupio putem stare kartice.
6.2. Lonia trgovina d.o.o. ne odgovara za štetu koja bi nastala ako Član drugoj osobi učini dostupnom svoju karticu uključenu u Lo-Lo program vjernosti.
6.3. Lonia trgovina d.o.o. ne odgovara za štetu koja bi nastala Članu kao posljedica nemogućnosti skeniranja i obrade Lo-Lo plastične kartice bilo uslijed tehničkih poteškoća ili više sile, kao i u slučaju otkazivanja jednog dijela Lo-Lo programa vjernosti ili programa u cijelosti.

7. Prestanak članstva

7.1. Član ima pravo u svakom trenutku Lonia trgovini d.o.o. otkazati svoje članstvo u Lo-Lo programu vjernosti, a članstvo prestaje u trenutku kada Lonia trgovina d.o.o. zaprimi obavijest o otkazu.
7.2. Vlasnik Lo-Lo kartice vjernosti može otkazati svoje članstvo:
- predajom vlastoručno potpisanog obrasca zahtjeva za otkazom članstva u Lo-Lo programu vjernosti na prodajnom mjestu, dostavom istog poštom na adresu Lonia trgovina d.o.o., Kolodvorska 19, 44 320 Kutina ili skenirano na mail lo-lo@lonia.hr.
- obrazac je moguće preuzeti na prodajnom mjestu Lonia trgovine d.o.o. ili na www.lonia.hr
7.3. Lonia trgovina d.o.o. zadržava pravo isključiti iz Lo-Lo programa vjernosti Člana za kojeg postoji sumnja da se koristi Lo-Lo karticom vjernosti protivno ovim Pravilima.
7.4. U slučaju prestanka trajanja Lo-Lo programa vjernosti, Lonia trgovina se obavezuje obavijestiti Članove o planiranom izlasku najkasnije 30 dana prije datuma završetka programa te im u tom razdoblju omogućiti korištenje nagradnih bodova i kupona stečenih zaključno do datuma završetka Lo-Lo programa vjernosti.
7.5. Obavijest o završetku Lo-Lo programa vjernosti, Lonia trgovina će dostaviti Članovima objavom putem internetske adrese www.lonia.hr, elektroničke pošte, telefona, pošte, tekstualne poruke i push notifikacije, odnosno bilo kojim dostupnim putem.

8. Nadležnost i mjerodavno pravo

8.1. Stranke će sve možebitne sporove nastojati prethodno riješiti sporazumno odnosno mirnim putem. U slučaju spora između Člana i Lonia trgovine d.o.o., stranke su suglasne da je nadležan stvarni nadležan sud u sjedištu Lonia trgovine d.o.o., a mjerodavno je hrvatsko pravo.

9. Završne odredbe

9.1. Lonia trgovina d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme izmijeni ili dopuni ova Pravila o čemu de obavijestiti Članove objavom putem internetske adrese www.lonia.hr te neće biti odgovorno za bilo kakve posljedice proizašle iz takvih promjena.
9.2. Ova Pravila primjenjuju se od 15.12.2020. i na snazi su do izdavanja novih Pravila ili izmjena i dopuna postojećih.
9.3. Član Lo-Lo programa vjernosti svojim potpisom u Pristupnici potvrđuje da je pročitao Pravila u cijelosti, razumio te ih kao takvog ga prihvaća.

  LO-LO program vjernosti - Sve