Izjava o povlačenju privole

Ukoliko želite povući privolu za obradu osobnih podataka, molimo ispunite izjavu o povlačenju privole

te nam ju dostavite na neki od sljedećih načina:

  • na adresu: Lonia trgovina d.o.o., Kolodvorska 21, 44 320 Kutina
  • putem e-mail adrese: lo-lo@lonia.hr
  • putem faks-a na broj:044/669-240

IZJAVA O POVLAČENJU PRIVOLE

  LO-LO program vjernosti - Sve