Kontakt

Osnovni podaci tvrtke

MBS: 081325404

OIB: 65938267282

Puni naziv tvrtke: LONIA TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Skraćeni naziv: LONIA TRGOVINA d.o.o.

Sjedište/adresa: Kutina (Grad Kutina), Kolodvorska ulica 19

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 20.694.600,00 kn

Osobe odgovorne za zastupanje: Jaram Krste Tomislav, direktor, Munjiza Dragan, direktor

 

Kontaktiranjem društva LONIA TRGOVINA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.

 

KONTAKTI:

Uprava

Tel: 044/669-200

Fax: 044/669-240

E-mail: lonia@lonia.hr

 

Komercijala

Tel: 044/669-214, 215, 219, 238

Fax: 044/669-200

E-mail: komercijala@lonia.hr

 

Veleprodaja/maloprodaja

E-mail: veleprodaja@lonia.hr
maloprodaja@lonia.hr

 

Kalkulacije (robno knjigovodstvo)

Tel: 044/669-208, 204

Fax: 044/625-232, 233

E-mail: kalkulacije@lonia.hr

 

Računovodstvo i financije

Tel: 044/669-221

Fax: 044/669-221

E-mail: racunovodstvo@lonia.hr

 

 

Salda konti

Tel: 044/669-224

Fax: 044/669-224

E-mail: salda.konti@lonia.hr

 

Platni promet

Tel: 044/669-223, 230

Fax: 044/669-239

E-mail: platni@lonia.hr

 

AOP

Tel: 044/669-218

E-mail: aop@lonia.hr

 

Skladište

Tel: 044/669-245 (prehrana), 684-105 (neprehrana), 684-104 (piće)

Fax: 044/684-107

E-mail: skladisteprehrane@lonia.hr

 

Pekara

Tel: 044/669-234

E-mail: pekarakt@lonia.hr

 

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200

E-mail: prijedlozi.primjedbe@lonia.hr

 

BANKA:

Erste & Steiermarkische bank DD IBAN:  3824020061100988823