SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.

MBS: 03896633
OIB: 82362237153
Puni naziv tvrtke: SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.
Sjedište/adresa:  Đurđevac, Trg svetog Jurja 6
Uprava društva: Krste Tomislav Jaram, direktor

KONTAKTI

Uprava
Tel: 044/669-200
Fax: 044/669-240
E-mail: lonia@lonia.hr

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200
E-mail: lonia@lonia.hr

BANKA:
Erste & Steiermarkische bank d.d. IBAN: HR2124020061101147045

Kontaktiranjem društva LONIA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.