Lonia d.o.o.

MBS: 080096471
OIB: 22001400633
Puni naziv tvrtke: LONIA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama
Skraćeni naziv: LONIA d.o.o.
Sjedište/adresa: Kutina, Kolodvorska ulica 19
Uprava društva: Krste Tomislav Jaram, direktor

KONTAKTI

Uprava
Tel: 044/669-200
Fax: 044/669-240
E-mail: lonia@lonia.hr

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200
E-mail: lonia@lonia.hr

BANKA:
Erste & Steiermarkische bank d.d. IBAN: HR7824020061100039637

Kontaktiranjem društva LONIA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.