LONIA d.o.o.

MBS: 080096471
OIB: 22001400633
Puni naziv tvrtke: LONIA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama
Skraćeni naziv: LONIA d.o.o.
Sjedište/adresa: Kutina, Kolodvorska ulica 19
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Uprava društva: Krste Tomislav Jaram, direktor

KONTAKTI

Uprava
Tel: 044/669-200
Fax: 044/669-240
E-mail: lonia@lonia.hr

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200
E-mail: lonia@lonia.hr

BANKA:
Erste & Steiermarkische bank DD IBAN: HR7824020061100039637

Kontaktiranjem društva LONIA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.

MBS: 03896633
OIB: 82362237153
Puni naziv tvrtke: SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.
Sjedište/adresa:  Đurđevac, Trg svetog Jurja 6
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Uprava društva: Krste Tomislav Jaram, direktor

KONTAKTI

Uprava
Tel: 044/669-200
Fax: 044/669-240
E-mail: lonia@lonia.hr

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200
E-mail: lonia@lonia.hr

BANKA:
Erste & Steiermarkische bank DD IBAN: HR7824020061100039637

Kontaktiranjem društva LONIA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.

SILVERLEAF DVA d.o.o.

MBS: 02196395
OIB: 57514140652
Puni naziv tvrtke: SILVERLEAF DVA društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: SILVERLEAF DVA d.o.o.
Sjedište/adresa:  Kutina, Kolodvorska ulica 19
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Uprava društva: Krste Tomislav Jaram, direktor

SHOPPING CENTAR: https://shopping-samobor.hr/

KONTAKTI

Uprava
Tel: 044/669-200
Fax: 044/669-240
E-mail: lonia@lonia.hr

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200
E-mail: lonia@lonia.hr

BANKA:
Erste & Steiermarkische bank DD IBAN: HR7824020061100039637

Kontaktiranjem društva LONIA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.

VINKOVCI PROJEKT d.o.o.

MBS: 02670801
OIB: 32444548297
Puni naziv tvrtke: VINKOVCI PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: VINKOVCI PROJEKT d.o.o.
Sjedište/adresa:  Kutina, Kolodvorska ulica 19
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Uprava društva: Krste Tomislav Jaram, direktor

SHOPPING CENTAR: https://vsc.hr/

KONTAKTI

Uprava
Tel: 044/669-200
Fax: 044/669-240
E-mail: lonia@lonia.hr

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200
E-mail: lonia@lonia.hr

BANKA:
Erste & Steiermarkische bank DD IBAN: HR7824020061100039637

Kontaktiranjem društva LONIA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.

SPUGA-K VINARSTVO d.o.o.

MBS: 081325390
OIB: 84087813070
Puni naziv tvrtke: SPUGA-K VINARSTVO društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: SPUGA-K VINARSTVO d.o.o.
Sjedište/adresa:  Kutina, Kolodvorska ulica 19
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Uprava društva: Krste Tomislav Jaram, direktor

KONTAKTI

Uprava
Tel: 044/669-200
Fax: 044/669-240
E-mail: lonia@lonia.hr

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200
E-mail: lonia@lonia.hr

BANKA:
Erste & Steiermarkische bank DD IBAN: HR7824020061100039637

Kontaktiranjem društva LONIA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.

GRADSKA PEKARA d.o.o.

MBS: 010029683
OIB: 68415127080
Puni naziv tvrtke: GRADSKA PEKARA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju kruha i peciva
Skraćeni naziv: GRADSKA PEKARA d.o.o.
Sjedište/adresa: Bjelovar, Slavonska cesta 3
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Uprava društva: Krste Tomislav Jaram, direktor

KONTAKTI

Uprava
Tel: 044/669-200
Fax: 044/669-240
E-mail: lonia@lonia.hr

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200
E-mail: lonia@lonia.hr

BANKA:
Erste & Steiermarkische bank DD IBAN: HR7824020061100039637

Kontaktiranjem društva LONIA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.

MLIN PODRAVSKI d.o.o.

MBS: 081485458
OIB: 30702255291
Puni naziv tvrtke: MLIN PODRAVSKI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju mlinskih proizvoda
Skraćeni naziv: MLIN PODRAVSKI d.o.o.
Sjedište/adresa: Kutina, Kolodvorska ulica 19
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Uprava društva: Krste Tomislav Jaram, direktor

KONTAKTI

Uprava
Tel: 044/669-200
Fax: 044/669-240
E-mail: lonia@lonia.hr

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200
E-mail: lonia@lonia.hr

BANKA:
Erste & Steiermarkische bank DD IBAN: HR7824020061100039637

Kontaktiranjem društva LONIA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.

SALUTO d.o.o.

MBS: 02713799
OIB: 91481363366
Puni naziv tvrtke: SALUTO društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: SALUTO d.o.o.
Sjedište/adresa: Kolodvorska ulica 19, 44320 Kutina
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Uprava društva: Krste Tomislav Jaram, direktor

SHOPPING CENTAR: www. parkshopvirovitica.com

KONTAKTI

Uprava
Tel: 044/669-200
Fax: 044/669-240
E-mail: lonia@lonia.hr

Podnošenje prigovora

Tel: 044/669-200
E-mail: lonia@lonia.hr

BANKA:
Erste&Steiermärkische Bank d.d; IBAN: HR3424020061100588188

Zagrebačka banka d.d.; IBAN: HR2423600001103021567

Kontaktiranjem društva LONIA d.o.o. putem neke od kontakt mail adresa navedenih na stranici, dajete svoj pristanak da se vaši podaci koriste u svrhu ispitivanja prijava za posao i odgovaranja na upite.